Chiều nay trường TH Sơn Thọ tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường với nhiều nội dung khác nhau: Cờ vua, bóng bàn, bật xa, đá bóng, chạy... các em đã thực hiện rất tốt các nội dung và trường đã chọn ra được những vận động viên tiêu biểu cho thi hội khỏe cấp huyện.