Chiều 20/9/2019, tham gia tập huấn có đầy đủ BGH và 37 Cán bộ Giáo viên nhà trường. Lớp tập huấn đã chuyên đề các nội dung sau:

- Đưa phân phối chương trình lên hệ thống smas để thực hiện LBG điện tử.

- Chuyên đề sử dụng Sổ điểm điện tử; Học bạ điện tử.

- Chuyên đề về Hồ sơ điện tử học sinh; Sổ đăng bộ điện tử.

Mục tiêu: 100% Giáo viên sử dụng LBG, Sổ điểm; Học bạ điện tử. Khuyến Khích giáo viên sử dụng Giáo án Điện tử và các diễn đàn chuyên môn trên không gian mạng.