Sáng 3/10, trường TH&THCS Sơn Thọ đã tổ chức thành công lễ phát động "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2019. Với chủ đề " Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".

Về dự lễ có các Đ/C Nguyễn Thái Hòa-P.CT UBND huyện; Nguyễn Thanh Hải-Trưởng phòng GDDT Huyện Vũ Quang; đại diện lãnh đạo các phòng và ban ngành đoàn thể huyện; Lãnh đạo địa phương và các trường học trên toàn huyện.

Đây được xem là hoạt động hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dưng xã hội học tập. Qua buổi lễ huy động được sự quan tâm, đóng góp của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập hiệu quả.