Buổi tham quan, trải nghiệm của trường TH Sơn Thọ về thăm quê Bác vui vẻ, an toàn và có nhiều ý nghĩa tới các em học sinh.