Xuất phát từ chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Theo tinh thần Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) của Đảng. Chiều nay, ngày 14/11/2018 Trường TH Sơn Thọ tổ chức chuyên đề đưa "Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh" vào trong trường học. Đây là một hoạt động lan tỏa trong cộng đồng học sinh-Giáo viên-Nhân dân. Hoạt động được cô giáo Trần Thị Thanh Hương-Giáo viên âm nhạc thể hiện - Người có giọng hát ngọt ngào chất dân ca đã làm rung động bao trái tim của các em học sinh.

   Chuyên đề nhằm tuyên truyền và tôn vinh những giá trị nghệ thuật dân tộc, dân gian và đồng thời giáo dục học sinh niềm tự hào về di sản văn hóa nhà nước nói chung và tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh nói riêng.