Để đảm bảo kế hoạch chuyên môn của trường, của tổ, sáng nay ngày 16/1/2019 tổ 4,5 tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học môn mĩ thuật do cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà thể hiện. Tiết dạy đã áp dụng trò chơi, kĩ thuật chia nhóm ngẫu nhiên, pương pháp vấn đáp...và những sản phẩm của các em khá phong phú và đẹp mắt. Tiết chuyên đề diễn ra sôi nổi, nhẹ nhàng, hiệu quả.