Sáng nay cả ba cấp học cùng lãnh đạo xã và hội phụ huynh học sinh tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại trường THCS Sơn Thọ. Về dự có các lãnh đạo đị phương, hội phụ huynh, toàn thể CB, CNVC cùng các em học sinh. Trong buổi lễ có sự tuyên truyền, vận động nhiệt tình của bà Nguyễn Thị Loan -giám đốc trung tâm và được toàn thể CB CNVC, phụ huynh cùng các em học sinh hưởng ứng.