Để mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về pháp luật trong trường học. Sáng nay, ngày 08/11/2018 trường TH Sơn Thọ đã tổ chức tuyên truyền về luật giao thông đường bộ do cô giáo Nguyễn Thị Mai Thành thực hiện. Thông qua hoạt động này tuyên truyền hổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục, liên quan trực tiếp đến nhà trường, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật giúp học sinh nhận thức rõ lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Từ đó giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

    Để hưởng ứng ngày pháp luật, các em học sinh khối 4 đã tham gia đóng tiểu phẩm: "Chúng em với an toàn giao thông". nhằm tuyên truyền cho mọi người biết cần phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông cũng như hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.