Chiều nay, trường TH Sơn Thọ tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019. Về dự Hội nghị có các lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch LĐLĐ huyện; Đ/c: Nguyễn Anh Sơn, Đoàn Quang Hải- CV PGD; Đ/c Nguyễn Đình Dũng- Phó CT xã; Đ/c Nguyễn Văn Thành- Nguyễn Sĩ Thanh đại diện cho hội cha mẹ học sinh cùng về dự. Trong Hội nghị, trường rất vinh dự được nghe các lãnh đạo phát biểu ý kiến chỉ đạo của các đ/c: Đoàn Quang Hải, đ/c: Nguyễn Đình Dũng, đ/c: Nguyễn Văn Hùng về thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và ý kiến tham luận của 6 CBGV trong trường góp ý về các lĩnh vực. Hội nghị đã ghi nhận những công lao to lớn của các cán bộ GV trong năm học vừa qua và trao giấy khen cho 1 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở, 1 đ/c được tỉnh đoàn tặng giấy khen và 8 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.

.